โปรแกรมท่องเที่ยว
JAPAN SAND & SEA
กำหนดการเดินทางวันที่ 12-18 พ.ย. 2017
โดย เจแปน แอร์ไลน์  
วันอาทิตย์ 12 พฤศจิกายน 2560
กรุงเทพฯ – โอซาก้า


21.30 น.   พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R

โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 

วันจันทร์ 13 พฤศจิกายน 2560
สนามบินคันไซ - สวน KOBE NUNOBIKI HERB GARDE – ปราสาทฮิเมจิ


00.40 น.      มุ่งหน้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ JL 728

เขามีทีวีไว้ให้ทุกที่นั่ง เผื่อนอนไม่หลับจะได้นั่งเล่นเกมเพลินๆ อ้อ!

แอร์ที่นี่ส่วนใหญ่เขาเป็นคนไทยด้วยนะ อยากได้อะไรเพิ่มเติมก็เรียกเขาได้เลย

07.50 น.      ถึงแล้ว สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า สัมผัสแรกแห่งญี่ปุ่น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เช้านี้นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ เมืองท่าสำคัญทางฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่น มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 จนมาถึงสมัยเมจิ 

จึงเปิดเป็นเมืองท่าสำหรับชาวตะวันตก จึงทำให้โกเบ เป็นเมืองที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก

แล้วนำท่านไปยัง สวน Kobe Nunobiki Herb Gardens แล้วนั่งกระเช้าขึ้นไปชมสวนดอกไม้และสมุนไพร

พร้อมทั้งสามารถชมวิวเมืองโกเบจากด้านบน หรือจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทำจากสมุนไพร

และดอกไม้ ไม่ว่าจะเป็นของหอมหรือของฝากน่ารักนานาชนิด

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย            มุ่งหน้าสู่เมืองฮิเมจิ เมืองใหญ่อันดับที่ 2 ของจังหวัดเฮียวโกะ เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองไปด้วย

จุดสำคัญทางคมนาคมอันเก่าแก่และอุดมไปด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์

แล้วไปยัง ปราสาทฮิเมจิ หรือปราสาทนกกระสาขาว

ปราสาทที่ได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ในปีค.ศ.1993

โดย UNESCO ชมความสงาสวยงามของปราสาทสีขาว เก่าแก่กว่า 400 กว่าปี

และปัจจุบันก็ยังคงใช้โครงสร้างเดิมนี้อยู่ เดินชมปราสาททั้ง 6 ชั้น และขึ้นไปชมวิวความสวยงามของเมืองเฮียวโกะ

เย็น           รับประทานอาหารเย็น

ค่ำ             เดินทางเข้าที่พัก MINEYAMA KOGEN HOTEL RELAXIA หรือเทียบเท่า

โรงแรมน่ารักๆ บรรยากาศอบอุ่น คืนนี้ท่านจะได้แช่น้ำแร่ธรรมชาติ นอนในที่นอนนุ่มๆ เตรียมแรงไปลุยต่อในวันพรุ่งนี้

วันอังคาร 14 พฤศจิกายน 2560
ทะเลทรายทตโตริ – พิพิธภัณฑ์ทราย


เช้า             รับประทานอาหารเช้า

เช้านี้นำท่านเดินทางสู่เมือง ทตโตริ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองนี้มีที่มาของชื่อที่น่ารักมาก ชื่อของเมืองทตโตะรินั้นมาจากการที่ราชวงศ์แห่งอาณาจักรยามะโตะ ได้สั่งให้เมืองต่างๆจับนก (ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า โทะริ) และนำนกนั้นมาจ่ายเป็นภาษี และบริเวณเมืองทตโตริเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีหนองบึงซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำจำนวนมาก จึงมีนายพรานที่มาล่านกซึ่งมากินปลาตรงผิวน้ำอาศัยอยู่เยอะ จึงกลายมาเป็นชื่อเรียกของจังหวัด ทตโตะริในปัจจุบัน

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน


บ่าย            จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลทรายทตโตะริ หรือทตโตะริซะคิว (Tottori Sakyu) ทะเลทรายอันกว้างใหญ่และสวยงาม เนินสันทรายนี้อยู่ติดกับฝั่งทะเลญี่ปุ่นเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นทะเลทรายแห่งเดียวของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง ทะเลทรายนี้มีความกว้างขวางสุดลูกหูลูกตา อายุนานถึง 3 หมื่นปี ซึ่งมีความกว้างใหญ่จากตะวันออกถึงตะวันตกครอบคลุมถึง 16 กิโลเมตร และจากเหนือถึงใต้ครอบคลุมถึง 2กิโลเมตร ด้วยความสวยงามของสันทรายนี้เกิดขึ้นโดยกระแสลม และแสงเงาของแดดทำให้สันทรายเป็นริ้วเล็กๆ เรียงร้อยเป็นแถวอย่างสวยงามและเป็นธรรมชาติ และภายในบริเวณทะเลทรายแห่งนี้ ยังมีจุดชมวิวอันงดงามให้ท่านได้เก็บภาพความแปลก และความประทับใจอีกด้วย ชมทะเลทรายกันอย่างเต็มอิ่มแล้ว ก็ถึงเวลาไปชม พิพิธภัณฑ์ทราย พิพิธภัณฑ์ในร่มกลางทะเลทราย แห่งเดียวในโลกที่มีการจัดแสดงงานศิลปะแกะสลักที่ใช้วัตถุดิบจากทราย ที่เมีการปลี่ยนหัวข้อของการจัดแสดงทุกปี (ทุกปีก่อนเปลี่ยนหัวข้อเขาจะทำลายผลงานเก่าเลยนะ) ผลงานแต่ละชิ้นนั้นได้สร้างมาจากปฎิมากรฝีมือระดับโลก ผลงานแต่ละชิ้นจึงมีความยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เพราะทรายนั้นทั้งเบาและสร้างรูปได้ยาก จึงต้องใช้ทั้งความปราณีต ความละเอียด

เย็น    รับประทานอาหารเย็น

ค่ำ     เดินทางเข้าที่พัก โรงแรม KAIKE SEASIDE HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมวิวสวย ติดทะเล เพลิดเพลินไปกับบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ พร้อมชมความกว้างขวางของน้ำทะเลสีฟ้าคราม

วันพุธ 15 พฤศจิกายน 2560
สวนดอกไม้ฮานะไคโระ – คุราชิกิ


เช้า             รับประทานอาหารเช้า

เช้านี้ไปสูดบรรยากาศสดชื่นกันที่ สวนดอกไม้ฮานะไคโระ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ ที่สามารถชมได้ทั้งปี จุดเด่นของที่นี่คือมีเรือนกระจกจัดแสดงดอกไม้นานาชนิด ยังเป็นที่ถ่ายทำหนังเรื่อง Athena: Goddess of War” ของเกาหลีอีกด้วย

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน


บ่าย            นำท่านเดินไปยังเมือง คุราชิกิ (Kurashiki)  เมืองคลองเก่าอนุรักษ์ คุราชิกิ เป็นเมืองเล็ก ๆตั้งอยู่ทางตะวันตกของโอกายามะ ภาพแรกที่ปรากฏให้เห็นบริเวณรอบๆคือตึกสูงของบรรดาห้างร้าน บ่งบอกถึงการเป็นเมืองทันสมัย แต่เดินต่อไปอีกเล็กน้อยก็จะถึงเขตเมืองเก่า ๆ ที่อนุรักษ์ไว้ เป็นชุมชนริมคลองโบราณที่มีน้ำตลอดเวลาไม่เคยแห้ง สองฝั่งคลองมีแต่ต้นหลิวแผ่กิ่งก้านห้อยระย้า สลับกับสะพานหินทอดข้ามคลองอีก 2-3 แห่ง กับฝูงปลาคาร์ปและเรือพายแบบโบราณที่ตั้งใจนำออกมาแจวให้นักท่องเที่ยวได้ชม ริมถนนสายแคบริมคลองทั้งสองฝั่ง มีอาคารมุงกระเบื้องสลับกับฉางข้าวอายุเก่าแก่นับ 300 ปี ซึ่งปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและพิพิธภัณฑ์น่าชมอีกหลายแห่ง

เย็น             รับประทานอาหารเย็น

ค่ำ              เดินทางเข้าที่พัก WASHU HAILAND HOTEL หรือเทียบเท่า คืนนี้ท่านจะได้พักผ่อนในห้องนอนแบบญี่ปุ่น แช่น้ำแร่ธรรมชาติ พร้อมชมวิวทะเล

วันพฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2560
ศาลเจ้าโคโตฮิรากู – โรงเรียนสอนทำอุด้งนากาโนะ – สวนริทสึริน


เช้า                รับประทานอาหารเช้า

นำท่านไปยังศาลเจ้าโคโตฮิรากู ศาลเจ้าอันเก่าแก่ของเมือง เป็นศาลเจ้าสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศาสนาชินโตและศาสนาพุทธ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งท้องทะเล เราจะพาท่านเดินขึ้นบันไดไปยังด้านบนโดยบันไดมีแค่ 1,000 กว่าขั้นเอง ให้ท่านได้ชมความงามของวัดที่เก็บรวบรวมสิ่งของมีค่าต่างๆ มากมาย อาทิ ภาพวาดสมัยเอโดะ อีกทั้งจากศาลเจ้ายังมองเห็นทัศนียภาพของเมืองได้ทั้งเมือง รับรองได้เลยว่าคุ้มค่าหายเหนื่อยแน่นอน         จากนั้นนำท่านไปยัง โรงเรียนสอนทำอุด้งนากาโนะ (NAKANO UDON SCHOOL) ให้ท่านไปขยับร่างกาย เต้นกระจายในห้องเรียนทำอุด้ง สุดยอดเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุ่น นวดแป้งด้วยสองเท้าของเราตามจังหวะเพลงมันส์ๆ งานนี้จะอร่อยรึเปล่าก็คงขึ้นอยู่กับลีลาของแต่ละคนแล้ว

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวันที่ โรงเรียนสอนทำอุด้งนากาโนะ

บริการท่านด้วย  เมนูอุด้ง เส้นขาวอวบอิ่ม เส้นเหนียวนุ่ม เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง ที่ไม่ว่าจะกินร้อนหรือเย็นก็อร่อย เพราะที่นี่คือดินแดนบ้านเกิดของเจ้าอุด้ง


บ่าย               นำท่านชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ สวนริทสึริน สวนสวยประจำเมืองคากาว่า เป็นมรดกตกทอดมาประมาณ 400 ปี และได้รับรางวัล Michelin Green Guide สวนสวย 3 ดาว ภายในสวนมีต้นไม้ ดอกไม้หลายสายพันธุ์ปลูกไว้ทั่วบริเวณเช่น ต้นซากุระ ต้นบ๊วย ต้นเมเปิ้ล สวนดอกไอริส เป็นต้น โดยเฉพาะต้นสนเก่าแก่ที่มีจำนวนมากกว่า 1,000 พันต้น  ถ้าใครมีแรกก็สามารถไปล่องเรือภายในทะเลสาบนันโกะ ดื่มด่ำกับความงดงามภายในสวนได้อีกด้วย

เย็น                รับประทานอาหารเย็น

ค่ำ                  เดินทางเข้าที่พัก JR HOTEL CLEMENT TAKAMATSU หรือเทียบเท่า โรงแรมวิวทะเล แล้วยังติดกับห้าง Maritime Plaza ให้ท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

วันศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2560
ช่องแคบนารุโตะ – ริงกุ พรีเมียม เอ้าท์เลท – อีออน เซ็นเตอร์ – สนามบินคันไซ


เช้า             รับประทานอาหารเช้า

นำท่านเดินทางสู่ ช่องแคบนารุโตะ ท่านจะได้เที่ยวชมบริเวณที่เรียกว่า Uzunomichi เป็นทางเดินสำหรับชมวิวบนสะพาน Onaruto-kyo ที่พาดผ่านเกาะอาวาจิสู่เกาะชิโกกุ โดยความสูงกว่า 450 เมตร และกำแพงกระจกทำให้สามารถมองเห็นทั้งมหาสมุทรแปซิฟิคและทะเลในญี่ปุ่น (Inland Sea) ได้อย่างชัดเจน และถ้ายังสูงและตื่นเต้นไม่พอ พื้นบางส่วนก็ทำจากกระจก เปิดโอกาสให้ท่านได้เดินชมท้องน้ำด้านล่างให้หวาดเสียวเล่นอีกด้วย

 

 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน  

บ่าย            นำท่านสู่  ริงกุ พรีเมียม เอ้าท์เลท  ( RINKU PREMIUM OUTLETS) ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าอันหลากหลายชั้นนำ ซึ่งมีสินค้าจากดีไซน์เนอร์แบรนด์เนมดัง เช่น Dolce & Gabbana, Coach, Armani Factory Store, Bally, Gap, Nautica, Tag Heuer, Hugo Boss, Lacoste, Edwin,   Salvatore Ferragamo, Nike, G-Shock, Timberland, Diesel, Adidas, Citizen, Morgan, Ecco, Tommy Hilfiger, Reebok, Quiksilver, Big John และอื่น ๆ อีกมากมาย ให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าคุณภาพสูง  ในราคาที่คุณเลือกซื้อได้  แล้วเดินทางไปยัง อีออน เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าที่มีร้านค้าให้เลือกซื้อสินค้าหลากประเภท เช่น ร้านเครื่องกีฬา  ร้านขายของเด็ก ร้านขายของตกแต่งบ้าน ร้านขายเครื่องสำอางค์ และเครื่องประทินผิวราคาถูก  ร้าน 100 เยน และ ห้างจัสโก้  ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ขายสินค้าราคาถูก โดยเฉพาะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในครัวเรือน อาหารสด และอาหารแห้งในซุปเปอร์มาเก็ต ที่สำคัญไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่ในกระเป๋า เพราะเขามีกล่องไว้สำหรับแพคของกลับบ้าน 

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำภายใน AEON

จากนั้นได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ

วันเสาร์ 18 พฤศจิกายน 2560
สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ


00.55 .       ออกเดินทาง โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์   เที่ยวบินที่ JL 727

04.45 .         ถึงประเทศไทย (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพขอขอบคุณสำหรับการเลือกท่องเที่ยวกับเรา

อัตราค่าบริการ

รายละเอียด ราคา จำนวนซื้อ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 79,000 บาท
หยิบใส่ตะกร้า