โปรแกรมท่องเที่ยว
"จับมือจูงกัน ไปช้อปของมือสอง ที่ญี่ปุ่น”

เจแพลน นำท่ำนตะลุยช้อปสินค้ำมือสองพร้อมกำรดูแลพิเศษจำก พี่ติ๋ม ผู้คร่ำหวอดในวงการ

กำหนดการเดินทางวันที่ 6-10 พ.ย. 2019
โดย แอร์เอเชียเอ็กซ์  
วันพุธ 06 พฤศจิกายน 2562
BANGKOK – TOKYO


วันที่ 1

วันพฤหัสบดี 07 พฤศจิกายน 2562
NARITA AIRPORT - BOOKOFF SUPER BAZAAR Vivid Funabashi - UENO


วันที่ 2

วันศุกร์ 08 พฤศจิกายน 2562
Shiccy (Pawnbroking) Charity Fair


วันที่ 3

วันเสาร์ 09 พฤศจิกายน 2562
Shinjuku


วันที่ 4

วันอาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2562
อิสระช้อปปิ้ง - AEON MALL MAKUHARI SHINTOSHIN – Narita Airport


วันที่ 5

วันอังคาร 12 พฤศจิกายน 2562
BANGKOK


ถึงไทยขอขอบคุณสำหรับการเลือกท่องเที่ยวกับเรา

อัตราค่าบริการ

รายละเอียด ราคา จำนวนซื้อ
ผู้ใหญ่ 43,000 บาท
พักเดี่ยว 49,000 บาท
PDF หยิบใส่ตะกร้า