โปรแกรมท่องเที่ยว
Ajisai ใครๆก็หลงรัก
กำหนดการเดินทางวันที่ 12-17 มิ.ย. 2019
โดย    -
วันพุธ 12 มิถุนายน 2562
ดอนเมือง-นาริตะ


วันที่ 1

วันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562
Tokyo – Hakusan Shrine – Asukayama Park – Shinjuku


วันที่ 2

วันศุกร์ 14 มิถุนายน 2562
Kamakura - Meigetsuin Temple - Hasedera – Enoshima - Shinjuku


วันที่ 3

วันเสาร์ 15 มิถุนายน 2562
Freeday


Freeday

วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน 2562
TOKYO - AEON MALL SHINTOSHIN - NARITA AIRPORT


วันที่ 5ขอขอบคุณสำหรับการเลือกท่องเที่ยวกับเรา

อัตราค่าบริการ

PDF