โปรแกรมท่องเที่ยว
NAKASENDO

เล่าเรื่องเมืองญี่ปุ่น บนเส้นทางสายซามูไร

กำหนดการเดินทางวันที่ 28 มี.ค. - 3 เม.ย. 2019
โดย การบินไทย  


ขอขอบคุณสำหรับการเลือกท่องเที่ยวกับเรา

อัตราค่าบริการ

รายละเอียด ราคา จำนวนซื้อ
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) 93,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 88,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 65,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 20,000 บาท
PDF หยิบใส่ตะกร้า