โปรแกรมท่องเที่ยว
NAKASENDO


กำหนดการเดินทางวันที่ 11-16 ก.ค. 2019
โดย การบินไทย  
วันพฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562
กรุงเทพฯ – นาโกย่า


วันที่ 1

วันศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562
นาโกย่า – MAGOME JUKU – TSUMAGO JUKU – SUWA


วันที่ 2

วันเสาร์ 13 กรกฎาคม 2562
ศาลเจ้าสุวะไทชะชิโมะ ฮารุมิยะ – ชมวิว ทะเลสาบสุวะ– Miharashi Farm - KOMAGANE


วันที่ 3

วันอาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2562
Central Alps Komagatake Ropeway – NAGOYA – SAKAE


วันที่ 4 

วันจันทร์ 15 กรกฎาคม 2562
NAGOYA CASTLE – ATSUTA SHRINE – OSU KANNON – สนามบิน เซ็นแทร – กรุงเทพ


วันที่ 5

วันอังคาร 16 กรกฎาคม 2562
สนามบิน เซ็นแทร – กรุงเทพ


วันที่ 6ขอขอบคุณสำหรับการเลือกท่องเที่ยวกับเรา

อัตราค่าบริการ

รายละเอียด ราคา จำนวนซื้อ
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) 69,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 0 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 0 บาท
PDF หยิบใส่ตะกร้า