โปรแกรมท่องเที่ยว
Omotenashi Shikoku
กำหนดการเดินทางวันที่ 10-16 ก.ค. 2019
โดย การบินไทย  
วันพุธ 10 กรกฎาคม 2562
Bangkok-Osaka


วันที่ 1

วันพฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562
Osaka - The Naruto whirlpools - Kagawa - Ritsurin Garden


วันที่ 2

วันศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562
Kotohira-gu shrine - Nakako Udon School - Ehime -Matsuyama Castle - Dogo onsen


วันที่ 3

วันเสาร์ 13 กรกฎาคม 2562
Dogo – Uchiko – Garyu sansou – Kochi – Shimanto river


วันที่ 4

วันอาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2562
Hirome market – Kochi castle – Kazurabashi – Oboke gorge


วันที่ 5

วันจันทร์ 15 กรกฎาคม 2562
Oboke – Kobe – Osaka – Rinku Premium Outlet – Kansai Airport


วันที่ 6

วันอังคาร 16 กรกฎาคม 2562
Kansai Airport – Bangkok


วันที่ 7ขอขอบคุณสำหรับการเลือกท่องเที่ยวกับเรา

อัตราค่าบริการ

รายละเอียด ราคา จำนวนซื้อ
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) 83,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 76,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 68,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,000 บาท
PDF หยิบใส่ตะกร้า