โปรแกรมท่องเที่ยว
Kitakyushu..ที่รัก (ทัวร์นี้อุ้มพาเที่ยว)

อุ้มจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่เมือง Kitakyushu และพาเที่ยวสถานที่ยอดฮิตในคิวชูอีกหลายที่เลยที่เพื่อนๆต้องห้ามพลาด!!

กำหนดการเดินทางวันที่ 22-26 ต.ค. 2018
โดย การบินไทย  
วันจันทร์ 22 ตุลาคม 2561
กรุงเทพ-ฟุกุโอกะ


22.30 น.              พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผู้โดยสารขาออก หรือ ชั้น 4 ตรงประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D พร้อมต้อนรับด้วยความยินดี  

วันอังคาร 23 ตุลาคม 2561
กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ – สะพานแขวน KOKONOE JIGOKU - หมู่บ้านยูฟุอิน


 

วันพุธ 24 ตุลาคม 2561
เบปปุ – UMI JIGOKU – CHINOIKE JIGOKU – คิตะคิวชู – ปราสาทโคคุระ – ท่าเรือโมจิโกะ


วันพฤหัสบดี 25 ตุลาคม 2561
ศาลเจ้าดาไซฟุ – ฟุกุโอกะ – ย่านเท็นจิน


วันศุกร์ 26 ตุลาคม 2561
ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ


เช้า            รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (เช็คเอ้าท์)  ได้เวลาสมควร นำคณะเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ

        11.35 .    ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย   เที่ยวบินที่ TG 649

14.55.    ถึงประเทศไทย (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพขอขอบคุณสำหรับการเลือกท่องเที่ยวกับเรา

อัตราค่าบริการ

รายละเอียด ราคา จำนวนซื้อ
ผู้ใหญ่ 49,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 102 ปี มีเตียงเสริม 46,000 บาท
พักเดี่ยว 52,000 บาท
PDF หยิบใส่ตะกร้า