โปรแกรมท่องเที่ยว
Seven Stars Cruise Train

Enjoy a luxurious journey on the Seven Stars to discover the beauty of Kyushu

กำหนดการเดินทางวันที่ 11-16 ต.ค. 2018
โดย    -
วันพฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2561
กรุงเทพฯ


 

22.00 .     นัดพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผู้โดยสารขาออก หรือ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C เราพร้อมต้อนรับท่านด้วยความยินดี

 

 

 

วันศุกร์ 12 ตุลาคม 2561
กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ – ซากะ – ศาลเจ้ายูโตคุ – ฟุกุโอกะ


00.50 น.                    มุ่งหน้าสู่ญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648

08.00 น.                    ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

                 นำท่านเดินทางสู่ เมืองซากะ เมืองเล็ก ๆ ที่มีความอบอุ่นและน่ารักอยู่ในตัว แล้วขับรถลอดผ่านอุโมงธรรมชาติ ชมความสวยงามของป่าสนดำคาราสึ (NIJI NO MATSUBARA) ที่ทอดยาวริมชายหาดกว่า 4.5 กม. ติดอันดับ 1 ใน 3 ป่าสนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น

                 จากนั้นนำท่านชมวิวจาก ภูเขาคางามิยาม่า ที่มีความสูงถึง 284 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมืองคาราสึ ที่สามารถมองเห็นเมืองคาราสึได้เต็มตา รวมทั้งมองเห็นป่าสนดำ อ่าวคาราสึ และในวันฟ้าโปร่งก็จะมองได้ไกลถึงเกาะอิคิ ในจังหวัดนางาซากิอีกด้วย

กลางวัน                    รับประทานอาหารกลางวัน กลางวัน ร้าน YOYOKAKU บริการท่านด้วย เมนูอาหารญี่ปุ่น

บ่าย                         นำท่านนั่งเรือข้ามเกาะมาสักการะและขอพรที่ศาลเจ้าโฮโต (HOTO JINJA) ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงด้านโชคลาภโดยเฉพาะ พร้อมเสริมดวงด้วยการเช่าเครื่องรางมงคลเก็บไว้ติดตัว คนญี่ปุ่นที่ชอบเสี่ยงโชคต่างก็พากันมาขอโชคลาภให้ถูกลอตเตอรี่ที่ศาลเจ้าแห่งนี้ในแต่ละปีกว่า 200,000 คนเลยทีเดียว

                                 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ เมืองฟุกุโอกะ เมืองใหญ่อันดับ 8 ของญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมใหญ่ติดอันดับ 1 ใน   4 ของญี่ปุ่น

เย็น                          รับประทานอาหารเย็น ร้าน SHINMIURA ร้านเก่าแก่

                                             บริการท่านด้วย เมนูหม้อไฟไก่MIZUTAKI ที่เคี่ยวกระดูกไก่กับน้ำซุปนั้นกว่า 10 ชั่วโมง ทำให้น้ำซุปรสชาติหวานกลมกล่อม

ค่ำ                        นำท่านกลับเข้าที่พัก โรงแรม GRAND HYATT FUKUOKA หรือเทียบเท่า https://fukuoka.grand.hyatt.com/en/hotel/home.html


 

** คืนนี้ให้ทุกท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็ก สำหรับใส่เสื้อผ้า 1 คืน

เพื่อนำไปใช้บนรถไฟ SEVEN STARS

ส่วนกระเป๋าใบใหญ่เราจะฝากไว้ที่โรงแรม

เพื่อกลับมาพักในโรงแรม GRAND HYATT FUKUOKA อีกครั้ง **

 

 

วันเสาร์ 13 ตุลาคม 2561
สัมผัสประสบการณ์ การนั่งรถไฟสำราญ SEVEN STARS (ฟุกุโอกะ – อะริตะ – ซาเซโบะ – นางาซากิ)


เช้า                         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

08.30 น.                   ออกเดินทางจากโรงแรม สู่ สถานีฮากาตะ

08.50 น.                   ถึง สถานีฮากะตะ นำทุกท่านลงทะเบียน ณ สถานี เพื่อเตรียมขึ้นรถไฟ SEVEN STARS ที่จะพาท่านไปสัมผัสประสบการณ์สุดหรูตลอดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

Hakata Sta. Dep. 10.00   -     Arita Sta. Arr. 13.00

10.00 น.                   ออกเดินทางจาก สถานีฮากาตะ มุ่งหน้าสู่ สถานีอะริตะ ให้ท่านได้รื่นรมย์กับความงดงามของธรรมชาติแห่งเกาะคิวชู สองข้างทางตลอดการเดินทาง

11.00 น.                   รับประทานอาหารกลางวัน CAR 1 BLUE MOON หรือ CAR 2 JUPITER

13.07 น.                  ถึง สถานีอาริตะ ตั้งอยู่ในเมืองอาริตะ จังหวัดซากะ

                                     OPTIONAL PLANS (Around 3 Hrs.)

                              1. ชมเมืองอาริตะ ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งเครื่องปั้นดินเผา แบบเครื่องเคลือบดินเผามีชื่อเรียกเฉพาะว่า อาริตะยากิ (ARITA-YAKI) ซึ่งเป็นงานฝีมือที่ได้รับการสืบสอดต่อกันมามากว่า 200 ปี

                              2.ดื่มด่ำบรรยากาศบนรถไฟและวิวจากสองข้างทางพร้อมนั่งจิบน้ำชา จนถึงสถานีซาเซโบะ

Sasebo Sta.Dep. 16.30     -     Nagasaki Sta.     Arr. 20.20

16.30 น.                   ถึง สถานีซาเซโบะ

18.00 น.                   รับประทานอาหารค่ำ CAR 1 BLUE MOON หรือ CAR 2 JUPITER

20.20                             เดินทางถึง สถานีนางาซากิ

ค่ำ                                 พักผ่อนบนรถไฟสำราญ SEVEN STARS

Nagasaki Sta. Dep. 23.20     -     Stay the night on the train

 

** คืนนี้พักผ่อนบนรถไฟกับบริการสุดหรู ที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่านไม่แพ้โรงแรม 5 ดาวเลยทีเดียว **

 

 

 

วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม 2561
โทสุ – บุงโกะโมริ – ยูฟุอิน – ฮากาตะ


เช้า                             รับประทานอาหารเช้า

07.10 น.                            ออกเดินทางจาก สถานีโทสุ

Tosu Sta. Dep. 07.10     -      Bungo-mori Sta.Arr. 09.15

09.15 น.                      เดินทางถึง สถานีบุงโกะโมริ

                                 OPTIONAL PLANS (Around 1.35 Hrs.)

                                 1. เดินเล่มชมโรงรถไฟบุงโกะโมริ ที่เป็นมรดกทางอุตสาหกรรมที่ทันสมัย

                                 2.  อิสระเดินเล่นตามอัธยาศัยบริเวณสถานีรถไฟ

Yufuin Sta.Dep. 14.40   -   Farewell event   -   Hakata Sta.Arr. 17.30

Bungo-mori Sta. Dep. 10.50    -    Yufuin Sta. Arr. 11.20

09.15 น.                      ออกเดินทางไปยัง สถานียูฟุอิน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ

15.10 น.                      ออกจาก สถานียูฟุอิน มุ่งหน้าสู่ สถานีฮากาตะ ให้ทุกท่านได้ร่วมงานเลี้ยงอำลาบนรถไฟขณะเดินทางกลับสู่เมือง ฟุกุโอกะ

 

17.30 น.                            ถึง สถานีฮากาตะ

เย็น                            จากนั้นนำทุกท่านเดินไปรับประทานอาหารเย็น ร้าน MIYACHIKU

                                 บริการท่านด้วย เทปปังยากิ

 ค่ำ                              แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND HYATT FUKUOKA หรือเทียบเท่า

 

วันจันทร์ 15 ตุลาคม 2561
ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ย่านเทนจิน


เช้า                         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                              นำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอัน เป็นศาลเจ้าที่ชาวเกาะคิวชูนิยมมาเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งประกอบพิธีกรรมที่เป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ภายในศาลเจ้าเต็มไปด้วยต้นบ๊วย กว่า 6,000 ต้น ยามฤดูใบไม้ผลิ ดอกบ๊วยจะออกดอกบานสะพรั่งทั่วบริเวณ นอกจากนี้ศาลเจ้าดาไซฟุ ยังเป็นที่นิยมของเหล่านักเรียน นักศึกษาของญี่ปุ่นที่จะมาขอพรเพื่อให้ได้ผลการสอบที่ดีอีกด้วย

กลางวัน                   รับประทานอาหารกลางวัน ร้าน KIRA

                              บริการท่านด้วย เมนูปิ้งย่างเนื้อวัวซากะ เนื้อดังของเกาะคิวชู

 

 บ่าย                          ได้เวลาละลายเงินก่อนกลับที่ ย่านเทนจิน ย่านช้อปปิ้งย่านดังกลางเกาะคิวชูที่รวมทุกอย่างเอาไว้ มีห้างใหญ่ๆมากมาย แหล่งรวมแบรนด์ดังต่างๆเช่น MICHAEL KORS, COACH, REEBOK, UNIQLO และยังเป็นที่รวมราเมนดังจากที่ต่างๆ และยังมีร้านเล็กร้านน้อย ทั้งบนดินและใต้ดิน มีอยู่ทั่วทุกที่ สินค้ามีให้เลือกมากมาย ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องสำอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารต่างๆ มาที่เดียวรับรองได้ครบ

 

 เย็น                              รับประทานอาหารเย็น ร้าน YAMANAKA บริการท่านด้วย เซ็ตซูชิ

ค่ำ                              แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND HYATT FUKUOKA หรือเทียบเท่า  

วันอังคาร 16 ตุลาคม 2561
ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ


เช้า                           รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (เช็คเอ้าท์)

นำคณะเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ

             11.35 .                   ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย   เที่ยวบินที่ TG 649

             14.55.                   ถึงประเทศไทย (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ  ขอขอบคุณสำหรับการเลือกท่องเที่ยวกับเรา

อัตราค่าบริการ

รายละเอียด ราคา จำนวนซื้อ
ราคาทัวร์สำหรับ 1 ท่าน (พักห้องคู่เท่านั้น) 198,000 บาท
อัพเกรดเป็นห้องสูท 702 เพิ่มท่านละ 27,000 บาท
อัพเกรดเป็นห้องสูท 701 เพิ่มท่านละ 40,000 บาท
PDF หยิบใส่ตะกร้า