โปรแกรมท่องเที่ยว
โตเกียวครบเครื่อง
กำหนดการเดินทางวันที่ 5-10 ธ.ค. 2018
โดย การบินไทย  


ขอขอบคุณสำหรับการเลือกท่องเที่ยวกับเรา

อัตราค่าบริการ

รายละเอียด ราคา จำนวนซื้อ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 49,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 46,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,000 บาท
PDF หยิบใส่ตะกร้า