อัลบั้มรูปภาพ
โบราณคดีซานนาอิ มารุยาม่า
พื้นที่ทางโบราณคดีซานนาอิ มารุยาม่า "Sannai Maruyama Archaeological Site" มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่สมบูรณ์ที่สุด ในการค้นพบโบราณคดีสมัยโจมงของญี่ปุ่น ภายในจัดแสดงวัตถุที่ถูกค้นพบ จำลองบ้านเรือน เครื่องมือเครื่องใช้ เนื่องจากพื้นที่ขนาดใหญ่มาก แนะนำว่า พกร่มไปด้วยนะ ☀️☀️ .. เวลาทำการของ Sannai Maruyama Archaeological Site : 9:00-17:00 (เดือนมิถุนายน-กันยายน ปิด 18:00) ปิดทำการ : วันที่ 30 ธันวาคม - 1 มกราคม