อัลบั้มรูปภาพ
Zuiganji Temple
วัดซุยกันจิ เป็นวัดเซนที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคโทโฮคุ เป็นวัดของตระกูลดาเตะ เดิมทีสร้างโดยพระภิกษุนามว่าจิคะคุ ไทชิ ในปี พ.ศ.1371 หลังจากนั้นมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2152 โดยดาเตะ มาซามุเนะ ไดเมียวผู้ครองแคว้น ถือเป็นสถานที่ที่รวบรวมสมบัติล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ไว้ อาทิเช่น ชุดเกราะของดาเตะ มาซามุเนะ นอกจากนั้นเอกลักษณ์ของวัดนี้คือบรรยากาศติดอ่าวมัตซึซิมะ สวนสวยๆสมฉายาเซนไดเมืองแห่งต้นไม้ และต้นเมเปิ้ลในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี