ข่าวสาร & กิจกรรม
สิทธิประโยชน์จากรถไฟ Keikyu
26-04-2016

 

Keikyu Free Coupon

วันที่ 1 เมษายน ~ 30 มิถุนายน ที่ Keikyu Tourist Information Center 

สถานีสนามบินฮาเนดะอาคารผู้โดยสาร ต่างประเทศชั้น 2

จัด “ แคมเปญการต้อนรับคนไทย ” โดยให้สอดคลองวันปีใหม่ของไทย

แจกของขวัญเป็น ขนม+สิทธิประโยชน์  จากสถานบริการของเคคิวกรุ๊ป (คูปองเคคิวกรุ๊ป)

 

รายละเอียดขั้นตอน

เพียงแสดง Passport ยืนยันว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ “ Keikyu Tourist Information Center 

ท่ีสถานีสนามบินฮาเนดะอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 2 

จะได้รับของขวัญคือ “ คิทแคทชาเขียว ” ขนมท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และ “ คูปองเคคิว กรุ๊ป ” 

ท่ีสามารถใช้รับสิทธิประโยชน์เป็นส่วนลดและของขวัญต่างๆได้ที่ห้างร้านของเคคิวกรุ๊ปที่ระบุไว้ได้

 

ห้างร้านท่ีให้สิทธิประโยชน์ “คูปองเคคิวกรุ๊ป” (สถานีที่ใกล้ที่สุดและเนื้อหาของสิทธิประโยชน์

 

(1) ห้างสรรพสินค้าเคคิว (สถานีคามิโอโอะกะ)

รับของขวัญเป็น “ โปสการ์ดเฮลโลคิตตี้ ” ได้ที่ประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 นอกจากน้ี 

หากซื้อ เครื่องสำอางที่แผนกเครื่องสำอางชั้น 3 รับของขวัญเป็น “ เซ็ตขนมเฮลโลคิตตี้ ” ได้ที่ ประชาสัมพันธ์ชั้น 3

 

(2) ห้างเคคิวสโตร์ สาขาชินากาว่า 

※ ในวิงทาคานาว่า อีสต์ ( สถานีชินากาว่า หากซื้อของตั้ง แต่ 1,500 เยน (รวมภาษี) ข้ึนไป 

รับ “โยโกฮาม่าไอสึคุรินแคนด้ี (รสมัทฉะ)” ฟรี !!!! ได้ที่เคานเ์ตอร์บริการชั้นใต้ดิน 1

 

(3) วิง ทาคานาว่าเวสต์ (สถานีชินากาว่า )

สามารถรับสิทธิประโยชน์พิเศษจากร้านดังต่อไปน้ี ทั้งหมด 6 ร้าน (ร้านอาหาร) 

◆ ซึกิจิทามะซูชิ เครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ฟรี 1 แก้ว

◆ ซึกิจิอุเอะมุระ เครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ฟรี 1 แก้ว

◆ เทมปุระซึนาฮาชิ : ทานอาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่ 1,000 เยน (รวมภาษี) ข้ึนไป ต่อ1ท่าน รับไอศครีมเทมปุระฟรี 

◆ อะเบียนโตะ : เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ฟรี 1 แก้ว (ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไป)

◆ ทาคานาวา บาลเดลโซเระ : สำหรับท่านที่ทานอาหาร รับเจลาโต้ ฟรี

◆ แมงโก้ทรีคาเฟ่ + บาร์ : ส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนเงินค่าอาหาร

 

(4) วิง แอร์พอร์ตฮาเนดะ (สถานีสนามบินฮาเนดะอาคารผู้โดยสารต่างประเทศ)

◆ หากซื้อของที่เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาเคคิว ST สนามบินฮาเนดะอาคารผู้โดยสารต่างประเทศ 

จะได้รับเครื่องดื่มเป็นของขวัญ 1 ขวด

◆ หากซื้อของที่มัทสึโมโตะคิโยชิ สาขาเคคิวสนามบินฮาเนดะอาคารผู้โดยสาร ต่างประเทศ จะได้รับส่วนลดตามจำนวนเงินที่ซื้อของ

ซื้อของตั้งแต่ 10,000 เยนถึง 29,999 เยน จะได้รับส่วนลด 3 เปอร์เซ็นต์จากราคาที่ไม่รวมภาษี

ซื้อของตั้งแต่ 30,000 เยนข้ึนไป จะได้รับส่วนลด 5 เปอร์เซ็นต์จากราคาที่ไม่รวมภาษี

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่