อัลบั้มวิดีโอ
Spot Promote ทริปท่องเที่ยว
Spot Promote ทริปท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น