J-Story
23-01-2020

 

พาไปเก็บลูกพีชและชิมกันสดๆที่ฟาร์ม Tomomi En

มาชมลูกพีชขาว (White Peach) ที่เป็นของขึ้นชื่อแห่งจังหวัดโอคายามะ

และพาไปชิมขนม Parfait ผลไม้ชื่อดังที่ร้าน Omachi Do

เหมาะกับการเที่ยวในฤดูร้อนในโอคายามะแห่งนี้