J-Teller

จะรู้ได้อย่างไรว่าโรงแรมที่พักนั้นไม่มีผี ? (ฉบับญี่ปุ่น)

19-06-2018

- วิธีดูว่าห้องที่พักมีวิญญาณหรือไม่ - วิธีแก้ไขหากเลี้ยงไม่ได้ - วิธีเช็คก่อนจองโรงแรม

รายละเอียด