J-Cruises

J-Cruises

24-10-2017

หลังชมการซ้อมอพยพในส่วนของลูกเรือเรียบร้อยก็ได้เวลาอาหารเที่ยงพอดี อย่างที่เคยบอกไว้หลายรอบแล้วว่า มื้อเที่ยงในวันที่เรือเทียบท่านานๆ ห้องอาหารที่เปิดมีน้อยมาก ถ้าอยากหาอะไรที่แตกต่างก็ต้องเข้าเมือง แต่ถ้าขี้เกียจก็ต้องฝากท้องไว้กับห้องบุฟเฟ่ต์ซึ่งพอกินไปหลายๆมื้อก็ชักเริ่มไม่ตื่นเต้น ข้อจำกัดคือความหลากหลายของวัตถุดิบที่ไม่สามารถมีได้มากตามใจปรารถนา และยังต้องคำนึงถึงเรื่องคุณภาพและปริมาณในการเก็บรักษา อีกทั้งการสร้างสรรค์เมนูตลอดทั้งทริป

รายละเอียด