ฮามานาโก๊ะ เมืองโช๊ะๆ ตอนกลางเกาะคิวชู

29-08-2016

โรงงานแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 1875 กับคุณภาพที่ส่งต่อมารุ่นต่อรุ่น และในปัจจุบันนี้ก็เป็นรุ่น ที่5แล้วนะคะ ที่เป็นผู้ดูแลกิจการในทุกๆวันนี้ เจ้าของที่นี่น่ารักมากๆค่ะเป็นกันเองแบบสุดๆทั้รุ่นพ่อและรุ่นลูกเลยค่ะ ที่มาที่ทำให้โชยุของที่นี่เป็นที่โด่งดังก็คงหนีไม่พ้นกระบวนการผลิตที่แบบดั่งเดิมที่ถูกรักษาไว้อย่างดีค่ะ และสถานที่ไฮไลท์ของที่นี่ก็จะเป็นอาคารไม้โบราณที่มีอายุกว่า 120ปี! อาคารโรงงานที่ถูกใช้เป็นสถานที่หมักเต้าเจี้ยวมารุ่นต่อรุ่น แอบกระซิบให้ฟังถึงความยากลำบากกว่าจะเป็นโชยุที่เราๆใช้จิ้มซูชิหรือปลาดิบกัน ที่บางสูตรของที่นี่เค้าต้องใช้เวลาหมักนานถึง 3ปีเลยที่เดียวค่ะ

รายละเอียด

อร่อยร้อยลิ้น

16-08-2015

สัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่เกาะใต้ แต่ย้ายวิกจากจังหวัดฟุกุโอกะมายังจังหวัดโออิตะ จากเมืองที่มีแสงสีและความครึกครื้นมาเมืองที่อยู่กับธรรมชาติและความเป็นตัวตนมากที่สุดจังหวัดหนึ่ง แต่เดิมถ้าพูดถึงจังหวัดโออิตะอาจจะไม่เป็นที่รู้จักของคนไทยเท่าไหร่ จะรู้จักก็แต่เมืองเบปปุ เมืองที่อุดมไปด้วยน้ำแร่และเป็นหนึ่งในสถานอาบน้ำแร่ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

รายละเอียด

ฮามานาโก๊ะ เมืองโช๊ะๆ ตอนกลางเกาะคิวชู

29-08-2016

โรงงานแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 1875 กับคุณภาพที่ส่งต่อมารุ่นต่อรุ่น และในปัจจุบันนี้ก็เป็นรุ่น ที่5แล้วนะคะ ที่เป็นผู้ดูแลกิจการในทุกๆวันนี้ เจ้าของที่นี่น่ารักมากๆค่ะเป็นกันเองแบบสุดๆทั้รุ่นพ่อและรุ่นลูกเลยค่ะ ที่มาที่ทำให้โชยุของที่นี่เป็นที่โด่งดังก็คงหนีไม่พ้นกระบวนการผลิตที่แบบดั่งเดิมที่ถูกรักษาไว้อย่างดีค่ะ และสถานที่ไฮไลท์ของที่นี่ก็จะเป็นอาคารไม้โบราณที่มีอายุกว่า 120ปี! อาคารโรงงานที่ถูกใช้เป็นสถานที่หมักเต้าเจี้ยวมารุ่นต่อรุ่น แอบกระซิบให้ฟังถึงความยากลำบากกว่าจะเป็นโชยุที่เราๆใช้จิ้มซูชิหรือปลาดิบกัน ที่บางสูตรของที่นี่เค้าต้องใช้เวลาหมักนานถึง 3ปีเลยที่เดียวค่ะ

รายละเอียด

อร่อยร้อยลิ้น

16-08-2015

สัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่เกาะใต้ แต่ย้ายวิกจากจังหวัดฟุกุโอกะมายังจังหวัดโออิตะ จากเมืองที่มีแสงสีและความครึกครื้นมาเมืองที่อยู่กับธรรมชาติและความเป็นตัวตนมากที่สุดจังหวัดหนึ่ง แต่เดิมถ้าพูดถึงจังหวัดโออิตะอาจจะไม่เป็นที่รู้จักของคนไทยเท่าไหร่ จะรู้จักก็แต่เมืองเบปปุ เมืองที่อุดมไปด้วยน้ำแร่และเป็นหนึ่งในสถานอาบน้ำแร่ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

รายละเอียด
Spot J-Plan Holiday : Majide! Japan Ski เล่นสกีที่ญี่ปุ่นกับคนรู้จริง